Yığın Ortalamasının Belli Bir Değerle Karşılaştırılması, Tek-Örnek t-Sınaması
Yokluk Savı Karşı Sav Hesaplanması istenen

\(H_0:\mu_1 = \mu_0 \)

\(H_1:\mu_1 > \mu_0 \)
\(H_1:\mu_1 \neq \mu_0 \)
Örnek Çapı, n Güç, \(1-\beta\)

\(\mu_0\):

Etki Büyüklüğü, \(\delta\):

\(\mu_1\):

Güç, \(1-\beta\):

\(\sigma\):

Örnek Çapı, n:
I.Tür Hata Olasılığı, \(\alpha\):


Kaynak:
Kim, Jay S. - Dailey, Ronald J.(2008) Biostatistics for Oral Healthcare, Blackwell Munksgaard.Açıklamalar:

\(H_1:\mu_1 \neq \mu_2\) için \(1-\beta={\rm{Ol}}\left( {z \le - {z_{1 - \alpha /2}} + \frac{{\delta \sqrt k }}{\sigma}} \right)\)
\(H_1:\mu_1 > \mu_2\) için \(1-\beta={\rm{Ol}}\left( {z \le - {z_{1 - \alpha}} + \frac{{\delta \sqrt k }}{\sigma}} \right)\)
\(\sigma={\sqrt {\left( {\frac{{\sigma _1^2}}{{{n_1}}} + \frac{{\sigma _2^2}}{{{n_2}}}} \right)} }\)
Etki büyüklüğü, \(\delta = \left| {{\mu _1} - {\mu _2}} \right|\)
\(k=\frac{n_1}{n_2}\)

İki-Yığının Ortalamalarının Karşılaştırılması, Bağımsız iki-Örnek t-Sınaması
Yokluk Savı Karşı Sav Hesaplanması istenen

\(H_0:\mu_1 = \mu_2 \)

\(H_1:\mu_1 > \mu_2 \)
\(H_1:\mu_1 \neq \mu_2\)
Örnek Çapı, n Güç, \(1-\beta\)

\(\mu_1\):

Etki Büyüklüğü, \(\delta\):

\(\mu_2\):

Güç, \(1-\beta\):

\(\sigma\):

Örnek Çapı, n:
I.Tür Hata Olasılığı, \(\alpha\):


Kaynak:
Kim, Jay S. - Dailey, Ronald J.(2008) Biostatistics for Oral Healthcare, Blackwell Munksgaard.Açıklamalar:

\(H_1:\mu_1 \neq \mu_2\) için \(1-\beta={\rm{Ol}}\left( {z \le - {z_{1 - \alpha /2}} + \frac{{\delta \sqrt k }}{\sigma}} \right)\)
\(H_1:\mu_1 > \mu_2\) için \(1-\beta={\rm{Ol}}\left( {z \le - {z_{1 - \alpha}} + \frac{{\delta \sqrt k }}{\sigma}} \right)\)
\(\sigma={\sqrt {\left( {\frac{{\sigma _1^2}}{{{n_1}}} + \frac{{\sigma _2^2}}{{{n_2}}}} \right)} }\)
Etki büyüklüğü, \(\delta = \left| {{\mu _1} - {\mu _2}} \right|\)
\(k=\frac{n_1}{n_2}\)

Yığın Oranının Belli Bir Değerle Karşılaştırılması, Tek-Örnek t-Sınaması
Yokluk Savı Karşı Sav Hesaplanması istenen

\(H_0:\pi_1 = \pi_0 \)

\(H_1:\pi_1 > \pi_0 \)
\(H_1:\pi_1 \neq \pi_0 \)
Örnek Çapı, n Güç, \(1-\beta\)

\(\pi_0\):

Etki Büyüklüğü, \(\delta\):

\(\pi_1\):

Güç, \(1-\beta\):

\(\sigma\):

Örnek Çapı, n:
I.Tür Hata Olasılığı, \(\alpha\):


Kaynak:
Kim, Jay S. - Dailey, Ronald J.(2008) Biostatistics for Oral Healthcare, Blackwell Munksgaard.Açıklamalar:


İki Yığın Oranının Karşılaştırılması, Bağımsız İki-Örnek t-Sınaması
Yokluk Savı Karşı Sav Hesaplanması istenen

\(H_0:\pi_1 = \pi_2 \)

\(H_1:\pi_1 > \pi_2 \)
\(H_1:\pi_1 \neq \pi_2 \)
Örnek Çapı, n Güç, \(1-\beta\)

\(\pi_1\):

Etki Büyüklüğü, \(\delta\):

\(\pi_2\):

Güç, \(1-\beta\):

\(\sigma\):

Örnek Çapı, n:
I.Tür Hata Olasılığı, \(\alpha\):


Kaynak:
Kim, Jay S. - Dailey, Ronald J.(2008) Biostatistics for Oral Healthcare, Blackwell Munksgaard.Açıklamalar:


Eşleşmemiş/Kontrol Çalışması t-Sınaması
Yokluk Savı Karşı Sav Hesaplanması istenen

\(H_0:\pi_1 = \pi_2 \)

\(H_1:\pi_1 > \pi_2 \)
\(H_1:\pi_1 \neq \pi_2 \)
Örnek Çapı, n Güç, \(1-\beta\)


\(\pi_0\):

Etki Büyüklüğü, \(\delta\):

Göreli Risk, \(GR\):

Güç, \(1-\beta\):

\(\sigma\):

Örnek Çapı, n:

I.Tür Hata Olasılığı, \(\alpha\):Kaynak:
Kim, Jay S. - Dailey, Ronald J.(2008) Biostatistics for Oral Healthcare, Blackwell Munksgaard.
Schesselman, J. (1982), Case Control Studies, p. 145


Açıklamalar:

\(\pi_1=\pi_0\) ve \(\pi_2=\pi_0*\frac{GR}{1+\pi_0*(GR-1)}\) olmak üzere hesaplamalar bağımsız iki-örnek oran karşılaştırması ile aynı. GR: Göreli Risk